Saturday, December 31, 2011

2012 Scoring Chances for Game 36 vs Florida

Scoring Chances for NHL Game Number 20553

TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR119:26Hagelin, Callahan, EMGD45192430621418223043525v5
NYR117:43Dubinsky, Boyle, ZLNW41722303234813273044555v5
FLA115:48Weiss, None, ELNR51021273042921303251525v5
NYR114:51Richards, Woywitka, EHGN6192430416278132230435v5
FLA114:37Repik, None, TMND417223032342129303644515v5
NYR113:36Gaborik, None, BLNN410213032421418223043525v5
NYR19:43Stepan, None, EHNS61021304142813273043555v5
NYR15:21Stepan, None, ZLNR51017212730930325152825v5
NYR12:36Gaborik, None, THNN51021273042914325152605v5
FLA11:20Weiss, Fleischmann, ZLMN58222730914325152604v5
FLA216:17Fleischmann, None, THMN4222630323479143243605v5
NYR215:03Prust, McDonagh, EMMN5826273062718274460825v5
NYR212:20Dubinsky, McDonagh, ELGN5172227303479143243605v5
FLA211:53Kopecky, Repik, ELNN419243032621827515260825v5
FLA211:00Mattias, Campbell, ELNN510212730421827515260825v5
FLA210:33Bradley, None, TLGN517222730342122364455605v5
FLA27:40Fleischmann, Jovanovski, EMNN519242730621427364455605v5
FLA27:19Versteeg, Weaver, ZONO5192427306279143243605v5
NYR23:36DelZotto, Richards, ZMNN4192124304229324352605v4
NYR22:21Boyle, Girardi, ZMND51017222730813515560825v5
FLA21:37Mattias, Kopecky, ZMNN42630344162718274460825v5
FLA20:40Fleischmann, Versteeg, ZHNO4517192430914325155605v5
FLA314:56Weiss, Fleischmann, ZLNN51924273062914325152605v5
FLA312:33Garrison, Campbell, ZHNN424304142914325152604v5
NYR39:05Mitchell, Stralman, ELMD41930323462713143251605v5
FLA30:54Weiss, Kopecky, ZLNN41924263032914325152825v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO24:20462:00101:5101
5D. GIRARDI20:55670:11003:2901
6J. WOYWITKA8:26200:00000:4800
8B. PRUST6:41100:00002:3001
10M. GABORIK13:34520:11000:0000
17B. DUBINSKY14:51430:11002:0000
19B. RICHARDS17:12361:49100:0200
21D. STEPAN13:42421:49100:0000
22B. BOYLE12:45330:11002:5401
24R. CALLAHAN20:33261:49101:4201
26R. FEDOTENKO12:13130:00001:2800
27R. MCDONAGH19:37560:00003:2901
30H. LUNDQVIST51:5211122:00106:0802
32A. STRALMAN18:25340:00001:2900
34J. MITCHELL10:27340:00000:0000
41S. BICKEL12:32210:00001:1001
42A. ANISIMOV12:06321:49101:1401
62C. HAGELIN14:11450:00000:2600
71M. RUPP6:50000:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1737200000100
2483810000000
3131200000100
4000000000000
Totals1214111210000200

2012 Scoring Chances for Game 35 vs Washington

Scoring Chances for NHL Game Number 20537
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR116:06McDonagh, None, ZHMN5172227344348192829745v5
NYR111:56Callahan, Richards, EMNN41924324362819282944745v5
WSH111:44Halpern, Johansson, EHNN419243243621520272974905v5
WSH111:43Johansson, None, ELGR419243243621520272974905v5
NYR111:09Bickel, Anisimov, EHNO410214142432125272942745v5
WSH19:53Semin, Johansson, ELNN51722242743615202944905v5
NYR19:15Stepan, Anisimov, TLNN610214142432125272942745v5
NYR12:46Dubinsky, None, OMG25172427344368282974905v5
WSH11:33Brouwer, None, ZMNN51724274368192029904v5
WSH212:00Laich, Backstrom, ZMNN68264143711921252944815v5
WSH211:31Ovechkin, None, THNN681726414348192829445v5
NYR211:04Dubinsky, None, TLNN5172227344348192829815v5
WSH210:22Ovechkin, Brouwer, OMM25172227344348192829815v5
WSH29:37Brouwer, Halpern, ZMGD517222734431520272974905v5
NYR28:23Gaborik, None, EHNN510212742432125272942745v5
WSH27:00Semin, Backstrom, BLGN6192441436268192829815v5
WSH23:28Semin, None, EMNN82227324362819272829745v5
WSH316:58Hendricks, None, THMN41924263243420262981835v5
WSH315:02Ovechkin, None, ELMN5172227344368192829445v5
NYR313:47Boyle, None, ELMR5822274368192029904v5
WSH312:36Semin, Chimera, ZLMN410213243622125282974815v5
WSH37:14Backstrom, None, TMNN10192124424315212729445v4
NYR34:45Gaborik, Stepan, ZHMO1019212442436192229445v4
WSH32:36Semin, Ovechkin, EMGN4819264362819272829745v5
NYR32:04Boyle, Girardi, ZMMD52227344362421252942815v5
WSH30:40Semin, None, EMMN51021274243819272829745v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO15:49255:50001:2400
5D. GIRARDI20:02551:50002:4111
6J. WOYWITKA9:13130:00000:0000
8B. PRUST7:57040:00000:3510
10M. GABORIK12:46327:17110:0000
17B. DUBINSKY13:06352:27001:1701
19B. RICHARDS11:11158:21110:0000
21D. STEPAN14:06326:56110:5500
22B. BOYLE14:17351:06000:3510
24R. CALLAHAN11:31255:39112:0601
26R. FEDOTENKO9:55040:00000:2400
27R. MCDONAGH20:59561:42002:3611
32A. STRALMAN16:26150:00001:1900
34J. MITCHELL13:18431:18000:0000
41S. BICKEL9:13230:00000:0000
42A. ANISIMOV13:51317:18110:5400
43M. BIRON45:5581410:00114:0011
62C. HAGELIN11:10260:16001:1400
71M. RUPP5:15010:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1545300000100
2262600000000
3361511001000
4000000000000
Totals101681411001100

Friday, December 30, 2011

2012 Scoring Chances for Game 34 vs Long Island

Scoring Chances for NHL Game Number 20521
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR119:06Hagelin, RIchards, ELMD51924273062315202647915v5
NYR113:59RIchards, Stepan, EMNN51921273042315202647915v5
NYI17:10Bailey, Wallace, TLND51722273034312172036475v5
NYR12:55Erixon, Stepan, EHNN102130414253216172027365v5
NYR10:01Dubinsky, None, ZLNR172227303234315202647915v5
NYI218:19Jurcina, Moulson, EHMP51924273062315202647915v5
NYR214:49DelZotto, None, TMNN41924303262220212740515v5
NYR214:48Callahan, None, TLNR41924303262220212740515v5
NYR214:47Hagelin, None, TLGR41924303262220212740515v5
NYR212:33Callahan, Richards, ZLND192430415362316172036475v5
NYR212:06Richards, None, ZHNN192430415362216172027365v5
NYR27:59Stralman, Gaborik, ELNN10213032534101217204v4
NYR27:58Stralman, None, ELMR10213032534101217204v4
NYR27:49Gaborik, Stepan, ZLND10213032534101217204v4
NYI27:00Parenteau, Moulson, ZMNO58222730215202627914v5
NYI26:59Nielsen, None, ZLNR58222730215202627914v5
NYI25:04Wallace, None, ZMNR82630325371216172027365v5
NYI24:56Reasoner, None, ZMNN82630325371216172027365v5
NYI24:23Moulson, Parenteau, OHN351924273062215202627915v5
NYI24:22Tavares, None, OLNR51924273062215202627915v5
NYI24:12Moulson, None, TLNW51924273062215202627915v5
NYI20:25Parenteau, None, EMMR41722263032316172036475v5
NYR313:29Hagelin, DelZotto, ZMGN41924303262410122021405v5
NYI310:08Nielsen, MacDonald, EHNN42426304171320364047515v5
NYI39:21Tavares, Parenteau, EMNN51722273034315202647915v5
NYR37:26Anisimov, Gaborik, ZLND45102130424172027515v4
NYI36:30Parenteau, Moulson, ZMNN192427303262310152026915v5
NYI33:50Okposo, Hamonic, ZLNN82627303271320212647515v5
NYI33:47MacDonald, None, ZHMR82627303271320212647515v5
NYR32:30Gaborik, None, EMGE41021303242212152627915v5
NYR32:09Richards, Callahan, ZHNN4519243062410122025365v5
NYI30:32Nielsen, Grabner, ZMND82627303271220252740515v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO15:55623:58101:3200
5D. GIRARDI18:28363:49102:0802
8B. PRUST9:25050:00002:3302
10M. GABORIK13:31502:33100:0000
17B. DUBINSKY15:36131:52000:4900
19B. RICHARDS13:23952:12000:0000
21D. STEPAN13:25602:33100:3800
22B. BOYLE15:06130:00002:4802
24R. CALLAHAN11:05862:12000:0000
26R. FEDOTENKO10:39070:00001:2800
27R. MCDONAGH22:493100:47003:1302
30H. LUNDQVIST50:3015144:45104:4502
32A. STRALMAN19:56970:56001:4200
34J. MITCHELL14:40120:00000:3900
41S. BICKEL12:59310:00000:5500
42A. ANISIMOV11:53302:38100:3500
53T. ERIXON11:09620:00000:0000
62C. HAGELIN13:06850:15000:0000
71M. RUPP8:10060:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1414100000000
2898700000200
3463610000000
4000000000000
Totals1616151410000200

Thursday, December 29, 2011

2012 Scoring Chances for Game 33 vs Philadelphia

Scoring Chances for NHL Game Number 20511
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
PHI110:30Jagr, None, ZMNR51924273062519283044685v5
PHI13:39Talbot, Voracek, ELND102130414253527303244935v5
NYR219:44Richards, Callahan, ELMN51924273062519283044685v5
NYR214:44Gaborik, Richards, ZLNN4101921243052730415v3
NYR213:55McDonagh, Girardi, ZHMP5172227304224253044935v4
PHI212:41Jagr, Giroux, OLN3582227301728304468934v5
NYR210:23Dubinsky, Richards, EHMN51719242730519272930435v5
NYR29:43Stepan, Bickel, ZLGD102130415362625272930365v5
PHI29:05Jagr, None, TMNN51924273062519283044685v5
PHI28:40Giroux, Hartnell, EHMN222427303262519283044685v5
NYR28:28Boyle, None, EHMN4817223032627303241935v5
NYR28:03Boyle, Dubinsky, EHMN4817223032627303241935v5
NYR28:00Dubinsky, None, ELNR4817223032627303241935v5
PHI27:51Voracek, None, EHNN48172230322527303243935v5
PHI27:25Carle, None, TLNN4826303271517212425305v5
NYR24:31Fedotenko, Bickel, ZLGD41726303441529304145935v5
PHI23:45Voracek, Talbot, ELNN417263032342125273043935v5
PHI23:44Talbot, None, ELNR417263032342125273043935v5
PHI21:09Zolnierczyk, Mezaros, ZMMD410172130322527293041935v5
NYR318:13Gaborik, Stralman, BLGN41021303242617212430415v5
PHI316:23Timonen, Giroux, ZONS5172427301728304468934v5
PHI313:34Giroux, Mezaros, ZHMD519242730621925283041685v5
NYR313:09Dubinsky, Mitchell, EMNN51719273034619283043935v5
PHI39:40Mezaros, Carle, ZOGS4212630321725283043934v5
NYR36:42Dubinsky, Gaborik, EMNN510172127301925273043935v5
NYR35:58Callahan, None, ZLGR45171924305243044935v4
NYR34:45Mitchell, Boyle, THMN41722303234617212430435v5
NYR33:08Richards, Callahan, ZMNN419243032621925283043685v5
PHI32:11VanRiemsdyk, None, ZLGR522273034421721242530415v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO19:25753:33102:1401
5D. GIRARDI18:19442:25204:5102
8B. PRUST6:10320:00001:4701
10M. GABORIK13:50323:16000:0800
17B. DUBINSKY13:01842:23202:0901
19B. RICHARDS15:02432:34100:1100
21D. STEPAN12:50322:20001:2701
22B. BOYLE11:29430:37101:5701
24R. CALLAHAN15:06342:03103:0101
26R. FEDOTENKO6:40130:00001:1001
27R. MCDONAGH18:31451:32104:5102
30H. LUNDQVIST47:1512115:02207:0503
32A. STRALMAN19:52662:14002:1401
34J. MITCHELL11:46330:00000:0000
41S. BICKEL9:04210:00000:0000
42A. ANISIMOV11:56122:31101:3600
53T. ERIXON9:49110:00000:0000
62C. HAGELIN16:05340:00000:4400
71M. RUPP7:20010:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1020200000000
2987710100100
3645210000200
4000000000000
Totals1514121120100300