Wednesday, November 30, 2011

2012 Scoring Chances for Game 21 vs Pittsburgh

Scoring Chances for NHL Game Number 20346
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
PIT119:12Staal, Orpik, ELNN4102130382111429444v4
NYR118:33McDonagh, Richards, ZLNN5192427305294471874v4
PIT118:23Engelland, Martin, EHMP519242730572971874v4
PIT117:40Bortuzzo, None, ZHNN41617263038918294148545v5
NYR117:17Mitchell, Woywitka, ZMMD622303444622629414546545v5
NYR113:09Boyle, Hagelin, ELNN4223034386257112429715v5
PIT16:55Sullivan, Martin, FHMN521222730714182629714v5
PIT15:54Malkin, Kunitz, ZMMN521222730714182629714v5
PIT15:48Kunitz, None, ZLNN521222730714182629714v5
PIT13:41Dupuis, Cooke, ZMNN6101926304459242944465v5
PIT13:00Sullivan, Crosby, TMMN517242730718262971874v5
PIT12:04Neal, Crosby, EMGN42126303827182971874v5
NYR11:25Hagelin, Richards, ZLNN41019303862511242944485v5
PIT10:02Neal,. Staal, ZLNN517273034271118294v4
NYR219:28Gaborik, Girardi, EMMN510212730272971874v4
PIT218:08Engelland, Staal, ZHNN51019262730511242944485v5
NYR214:31Boyle, Girardi, ZMND52227303462914294154875v5
NYR212:41Gaborik, None, ZMNR410192124307112729445v4
NYR212:00Callahan, Gaborik, ELGN51019242730251424295v4
PIT211:54Kunitz, None, EMNN522273034622591429875v5
NYR210:05Dubinsky, Prust, ZLNN48173038421826294154715v5
PIT27:00Neal, None, TLNN410213038421826294154715v5
NYR25:51Mitchell, Hagelin, EHGN4223034386257112429485v5
NYR24:21Richards, Fedotenko, EHGN5192426273029142944875v5
NYR21:36Gaborik, DelZotto, FLNN410192124307112729445v4
NYR21:35Gaborik, None, FLGR410192124307112729445v4
PIT20:09Neal, Sullivan, EHNN519242627301826294154715v5
PIT20:08Malkin, None, EMGR519242627301826294154715v5
NYR318:42Stepan, None, ZMNN4102130384257182629715v5
PIT316:22Dupuis, None, ZMGN519242627305791429875v5
NYR315:23Hagelin, None, ZLNW6223034386257182629715v5
PIT313:49Sullivan, Crosby, ZHMN45172430718262971874v5
NYR311:56Stepan, Gaborik, ZMNN451021304229111429545v5
PIT311:05Dupuis, Staal, ZMMN6193034446259112944485v5
PIT38:11Staal, Malkin, ZMNN42230343862711182941715v5
NYR32:47Fedotenko, Richards, FMND4519242630791129445v4
PIT30:34Malkin, None, ZMMN51021273042211264471875v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO18:58644:58402:2302
5D. GIRARDI16:57582:47204:4705
6J. WOYWITKA9:01220:00000:0000
8B. PRUST6:53100:00002:2000
10M. GABORIK16:07455:20400:0000
16S. AVERY5:03010:00000:0000
17B. DUBINSKY7:40120:16002:1402
19B. RICHARDS13:48375:38500:0000
21D. STEPAN10:49333:23302:4104
22B. BOYLE11:56520:03003:0703
24R. CALLAHAN9:58245:38502:4302
26R. FEDOTENKO10:54161:09100:5601
27R. MCDONAGH16:04482:03103:5204
30H. LUNDQVIST43:5712146:45507:2006
34J. MITCHELL11:54540:00000:0000
38M. SAUER17:16641:23002:3301
42A. ANISIMOV11:15321:07000:3900
44S. EMINGER9:58120:00001:0500
62C. HAGELIN11:50630:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
14104500000500
2955540000000
3453410000100
4000000000000
Totals1720121450000600

Monday, November 28, 2011

2012 Scoring Chances for Game 20 vs Philadelphia

Scoring Chances for NHL Game Number 20327
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
PHI118:24Hartnell, Voracek, BMNN51924262730519283544935v5
NYR116:56Boyle, None, EMNN622303444621425293545465v5
NYR116:47Eminger, None, ZHNS622303444621425293545465v5
NYR116:13Avery, Gaborik, EMND51016172730517273544485v5
NYR111:57Callahan, Fedotenko, ZMMN51924262730519283544935v5
NYR19:31Gaborik, McDonagh, EHNN51021273019253543484v4
NYR19:10Sauer, Gaborik, OHNN41021303819253543484v4
NYR15:56Callahan, None, ZMMN616172430441425293545465v5
NYR12:45Mitchell, Hagelin, ELNN622303444621727353641435v5
PHI11:33Hartnell, Coburn, ELND51924262730519283541935v5
NYR219:34Callahan, Stepan, ZMND410192124305272835445v4
NYR219:32Callahan, None, ZLNR410192124305272835445v4
NYR219:06Richards, Girardi, ZMGS45101924305272835445v4
NYR218:48Stepan, Sauer, FMMD410213038421524354143485v5
NYR214:10Anisimov, Stepan, EHMN410213038421924253546485v5
PHI211:45Meszaros, Read, ZMNN5212630381924253541484v5
NYR25:59Dubinsky, McDonagh, ZHNN517222730425272835445v4
PHI315:22Simmonds, None, OMNS1021273038421724354143485v5
NYR314:55Hagelin, None, ZLNR522273034622527282935465v5
NYR314:54Hageline, None, ZLGR522273034622527282935465v5
NYR314:08Fedotenko, none, ZLNW51924262730519283541935v5
PHI311:44Hartnell, None, ZMNN522273034621925283541935v5
PHI311:24Giroux, Carle, EHNN416223034381719252835415v5
PHI39:28Timmonen, Coburn, ZMMD5192427305283544934v4
PHI37:00Briere, Giroux, EHNS4582126301925283541485v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO16:48322:55301:4400
5D. GIRARDI23:10651:55202:2101
6J. WOYWITKA11:46400:00000:0000
8B. PRUST7:20010:00001:1300
10M. GABORIK15:26512:55300:0000
16S. AVERY8:33210:00000:0000
17B. DUBINSKY9:27201:02101:4000
19B. RICHARDS18:01232:55300:0000
21D. STEPAN13:54422:02201:0301
22B. BOYLE11:06521:02101:1700
24R. CALLAHAN19:04332:55301:5200
26R. FEDOTENKO13:50230:00000:5501
27R. MCDONAGH23:37651:02100:0000
30H. LUNDQVIST52:031373:57404:0001
34J. MITCHELL11:51520:00000:0000
38M. SAUER16:39320:00002:1601
42A. ANISIMOV12:34211:02100:0000
44S. EMINGER12:14400:00001:3900
62C. HAGELIN10:55510:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1828200000000
2612040000100
3353500000000
4000000000000
Totals17813740000100

2012 Scoring Chances for Game 19 vs Washington

Scoring Chances for NHL Game Number 20317
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR115:26Richards, Callahan, ZLND51924262730819202730815v5
WSH115:15Ward, Eakin, OLNN622303444623042505574905v5
NYR113:46Fedotenko, DelZotto, OLMN42126304468192021304v5
WSH112:37Chimera, None, ZHNN51019273038615253042445v5
WSH19:37Chimera, Orlov, BLNN41924303825273081904v4
WSH15:25Ward, Johansson, OMNN519242627303042505574905v5
WSH14:45Ward, Johansson, EHNS510212730423042505574905v5
NYR216:24Gaborik, Stepan, OMGN510212730421522263055745v5
NYR215:31Richards, Callahan, EMND41924263038621252830445v5
NYR213:08Anismov, McDonagh, FHGS517222730426152130555v4
WSH212:37Laich, Chimera, ZLND510212730422125283055745v5
WSH212:35Semin, None, ZLNR510212730422125283055745v5
NYR212:06Fedotenko, None, TMGN51924262730630424450905v5
NYR211:33Anisimov, Girardi, ZMMD51021273042819202730815v5
WSH211:08Carlson, Backstrom, THNN51021273042819203055745v5
WSH211:07Brouwer, None, TLGR51021273042819203055745v5
NYR29:50Dubinsky, Prust, ZLNN48161730382125283055745v5
WSH27:38Semin, Carlson, ZOMO5212730422228307481904v5
WSH27:09Carlson, Johansson, THGN5172630442228307481904v5
WSH26:48Ovechkin, Backstrom, ZMNN42230343862819202730555v5
NYR23:13Boyle, None, ZLGR5222730346268192030445v5
NYR22:10Avery, Prust, ZMNN419242630382125283055745v5
NYR319:33Stepan, Gaborik, EHNN410213038422125273042555v5
NYR317:29Dubinsky, None, EMMN68161730382122252730815v5
NYR315:46Richards, Callahan, OLGD51924262730628304450905v5
NYR314:18Anisimov, DelZotto, OLNN41021303842819203055745v5
NYR314:14Stepan, Anisimov, ZLNR41021303842819203055745v5
WSH314:04Ovechkin, Backstrom, EHGS51021273042819203055745v5
NYR313:40Callahan, None, EHNN419242630382227283081905v5
NYR38:21Fedotenko, Callahan, ZLGN419242630382125272830905v5
WSH36:54Ward, None, ELNN451021304226304255745v4
NYR36:41Gaborik, DelZotto, ZMMP451021304226304255745v4
NYR36:14Richards, Callahan, ZMMN19242627303815212730815v4
WSH34:45Brouwer, Ovechkin, EMNN222730343862819202730815v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO18:13823:11110:4310
5D. GIRARDI22:23682:56213:5402
6J. WOYWITKA7:56110:00000:0000
8B. PRUST7:26200:00001:1200
10M. GABORIK14:01572:53110:0500
16S. AVERY7:38200:00000:0000
17B. DUBINSKY8:24202:35101:4901
19B. RICHARDS15:47733:13100:0500
21D. STEPAN13:58563:22112:2211
22B. BOYLE9:45132:07100:5600
24R. CALLAHAN15:17723:41101:1000
26R. FEDOTENKO15:44711:10102:1211
27R. MCDONAGH21:57693:27203:2501
30H. LUNDQVIST48:1015126:38315:1212
34J. MITCHELL11:15130:00000:0000
38M. SAUER18:29941:10100:3500
42A. ANISIMOV12:19563:25210:3301
44S. EMINGER8:17010:00001:4711
62C. HAGELIN10:30130:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1251500001000
2877510000200
3937221000000
4000000000000
Totals1915151231001200

Friday, November 25, 2011

2012 Scoring Chances for Game 18 vs Florida

Scoring Chances for NHL Game Number 20307
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
FLA119:10Kopecky, None, TMNN4102130384248164360825v5
FLA115:44Kopecky, Sturm, ZMNN102130324244816515260825v5
NYR114:22DelZotto, Dubinsky, EMNN45171924301320274355605v5
FLA113:30Fleischmann, Versteeg, ELMN5826273040914325152605v5
FLA110:04Weaver, Kopecky, ZMNN58222730820445560824v5
FLA19:54Garrison, Campbell, ZOGS2126303844914325152604v5
NYR12:42Gaborik, Anisimov, ZHNN451021304216324355605v4
FLA218:51Versteeg, Fleischmann, ZLGN4102130384249143243605v5
FLA218:20Repik, Bergenheim, ELNN58262730401320274455605v5
NYR217:24Boyle, Avery, ELMN162227303338412184360635v5
NYR215:43Stepan, Gaborik, OMGN102127303242816445560825v5
NYR215:05Fleischmann, Weiss, EHMN451021304249143243605v5
FLA214:21Mattias, Fleischmann, ZLNN45101930421418325152605v5
NYR211:54Richards, Gaborik, FHNN101921243042435260825v3
FLA27:16Kopecky, Jovanovski, ZHNS582227301320445560824v5
FLA26:09Gudbranson, Versteeg, ZHNN4172430381332445560824v5
FLA24:18Davydov, Weiss, ZLNN517242730932515260634v5
NYR318:52Dubinsky, Callahan, ZMMD161724273038816515260825v5
FLA318:13Santorelli, None, ELNR81926303244413202743605v5
NYR316:51Callahan, Stepan, ZHND519212430409185155605v4
NYR316:49Callahan, None, ZLMR519212430409185155605v4
NYR314:22Dubinsky, Prust, ELNW48172630381218515260635v5
NYR313:29Stepan, Girardi, ZMMD4516212430914325152605v5
FLA311:16Weiss, Fleischmann, ZHNN5816222730914325155605v5
FLA39:46Campbell, None, OMNN42630384042413202751605v5
FLA39:45Santorelli, None, ELNR426303840421320275152605v5
FLA39:44Repik, None, ELMR426303840421320275152605v5
FLA39:33Bergenheim, Santorelli, ZHNN426303840421320275152605v5
NYR38:02Anisimov, Girardi, ZMMD4510213042914325152605v5
FLA35:39Versteeg, Campbell, ZLMD48213038914325155604v5
FLA35:20Jovanovski, Campbell, ZONO48213038914325155604v5
NYR34:30Richards, None, ELNR45101924301218515260635v5
FLA33:34Weiss, None, EMNN16212730384249143243605v5
NYR33:04Fedotenko, Stepan, ZMNN21262730384249143243605v5
NYR30:48McDonagh, Stepan, ZONS510192124271320325152605v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO19:09671:45102:1903
5D. GIRARDI17:30642:25307:1603
8B. PRUST9:38140:02005:1004
10M. GABORIK13:47545:30100:0000
16S. AVERY7:07320:00000:0000
17B. DUBINSKY13:50304:55002:5102
19B. RICHARDS16:43325:53200:0000
21D. STEPAN11:39643:20301:4303
22B. BOYLE8:52110:02005:1302
24R. CALLAHAN13:46505:57202:1702
26R. FEDOTENKO12:31270:13001:2501
27R. MCDONAGH15:21540:02007:1603
30H. LUNDQVIST41:2310137:40309:4507
32A. STRALMAN7:01123:25000:0000
33A. DEVEAUX3:44100:00000:0000
38M. SAUER17:22470:00002:2904
40E. CHRISTENSEN6:05061:56200:0000
42A. ANISIMOV12:09492:55100:5100
44S. EMINGER6:53020:00000:1001
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1251310000200
2463300100300
3997720000200
4000000000000
Totals1520111330100700