Wednesday, January 25, 2012

2012 Scoring Chances for Game 47 vs Winnipeg

Scoring Chances for NHL Game Number 20724

TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR117:22Girardi, Gaborik, ZHNO51021273062613163139805v5
NYR115:56Callahan, None, ZLGR41722243032418202629315v5
WPG219:28Thorburn, Glass, ELND41722243032415192229315v5
NYR217:34Dubinsky, Girardi, FLMD517242730424212631395v4
NYR216:26Boyle, Callahan, EMMP52426273042413203139805v5
NYR216:09Boyle, Prust, ZMNN81822263032413203139805v5
WPG211:02Slater, Glass, ELND81819304162415192129315v5
WPG210:59Slater, None, ELMR101821304162415192129315v5
NYR26:39Mitchell, DelZotto, EHGN42127303442417212631395v5
NYR25:41Anisimov, Fedotenko, ZHNN4826303242615212631395v5
NYR25:14Dubinsky, Callahan, ZLNN51719242730615212631395v5
WPG25:05Ladd, Little, OMN241718192430512161826315v5
WPG24:38Wheeler, Ladd, OLP341718192430512161826315v5
WPG21:26Little, Oduya, ZLMD1821263032613182629314v5
WPG318:53Fehr, Antropov, ZMNO5821262730613173139805v5
WPG317:52Thorburn, Hainsey, ZLND41021303262512151922315v5
WPG317:48Glass, Slater, ZLNR41021303262512151922315v5
WPG316:17Fehr, Wheeler, EHNN43032344271617202831395v5
NYR315:13Dubinsky, None, ZMMR4517192430561519315v4
NYR314:33Gaborik, Richards, ZMNO4101924303212202931805v4
NYR314:17Gaborik, Stralman, EMNN10212730326212162931805v4
WPG314:03Little, None, TLNN51021273062416182631395v5
NYR311:48Stepan, None, ZMMN4102130323412202931805v4
NYR38:04Mitchell, Gaborik, ZLNO5102127303446132031805v5
NYR37:47Stepan, Gaborik, ZLNO51021273034413192931805v5
NYR33:39Richards, Callahan, TLGO51719242730413262931805v5
WPG30:23Wheeler, Hainsey, FLND43032426271616182026805v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO19:58375:21300:5700
5D. GIRARDI19:35625:00202:0000
8B. PRUST13:29220:00001:2600
10M. GABORIK12:27344:14300:0000
17B. DUBINSKY12:19334:51201:2400
18M. STAAL11:03140:00001:0301
19B. RICHARDS13:32236:43200:0000
21D. STEPAN14:01452:47201:1001
22B. BOYLE10:23210:00001:2600
24R. CALLAHAN13:54435:13301:2400
26R. FEDOTENKO14:35310:00001:1001
27R. MCDONAGH20:11720:35202:5700
30H. LUNDQVIST48:0010118:00504:0001
32A. STRALMAN19:27351:19301:0301
34J. MITCHELL9:27311:28100:0000
41S. BICKEL5:43020:00000:0000
42A. ANISIMOV10:43321:10100:0000
62C. HAGELIN12:31161:19100:0000
71M. RUPP6:42020:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1202000000000
2665510000100
3763640000000
4000000000000
Totals1512101150000100

2012 Scoring Chances for Game 46 vs Boston

Scoring Chances for NHL Game Number 20699
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR118:25Prust, Staal, ZLND48181926301417182140465v5
BOS117:42Bergeron, Marchand, ZLMD48181926301933374055635v5
BOS116:45Boychuk, Bergeron, ZHNN48181926302233374055635v5
NYR116:12Gaborik, None, ZLNN510212730621120223340555v5
NYR18:33Gaborik, None, ZMNN1021273032621840444654635v5
NYR15:01Richards, Hagelin, ZMNN1018193041622123404955635v5
NYR12:11Fedotenko, Gaborik, EMNN1021262730321933374055635v5
NYR218:30Callahan, Prust, OMG2418212426301419374044635v5
NYR218:09Dubinsky, Gaborik, TLNN48182224302333404955675v5
BOS216:33Ference, Krejci, ELGN45172224301718214046545v5
BOS215:15Peverly, Boychuk, ELNN1018193041622333404955675v5
BOS212:18Lucic, None, ELNN510212730621114174044465v5
BOS211:09Bergeron, Seguin, EMNN517222427301933374055635v5
BOS210:36Kelly, Peverly, FLND510212730622123404954675v5
BOS210:32Peverly, None, ZLMP510212730622123404954675v5
BOS210:30McQuaid, None, ZMMR510212730622123404954675v5
NYR26:32Callahan, None, ZLNN1824303441712340444955675v5
NYR25:31Gaborik, Hagelin, EHGN510212730621718334044465v5
BOS22:38Horton, None, FMMR410183042621718334046555v5
NYR21:32Richards, Prust, ZLNO58212730621933374055635v5
BOS20:50McQuaid, Peverly, FOGS517182224302123404954675v5
NYR319:29Boyle, Mitchell, EMNN522242730342123404954675v5
NYR311:31Gaborik, None, EHNN510212730621933374055635v5
BOS310:42Pouliot, Peverly, ELNN48192630322123404954675v5
NYR34:00Hagelin, None, EMNN451021306211203340445v4
NYR43:35Callahan, Richards, EMNN41819243014374044634v4
NYR42:15Richards, Stepan, ZHNN1019212430233340444v3
NYR41:43Richards, Stepan, ZMMN1019212430333740554v3
NYR41:36Gaborik, Callahan, EHMN1019212430234044544v3
NYR40:07Callahan, Richards, ZLNN410192430333740444v3
NYR40:06Richards, None, ZLNR410192430333740444v3
NYR40:05Gaborik, None, ZLGR410192430333740444v3
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO16:53454:11402:1500
5D. GIRARDI26:07572:22105:0200
8B. PRUST14:24330:09003:0200
10M. GABORIK13:59664:45700:0000
17B. DUBINSKY11:59032:12000:0600
18M. STAAL16:28650:55001:5800
19B. RICHARDS17:41344:52600:0000
21D. STEPAN10:29744:31402:1100
22B. BOYLE14:03230:09002:3900
24R. CALLAHAN16:50533:56602:5300
26R. FEDOTENKO15:46330:09001:5700
27R. MCDONAGH25:26750:36006:0200
30H. LUNDQVIST49:4513127:06708:0000
32A. STRALMAN10:06210:00000:4300
34J. MITCHELL6:50200:00000:0000
41S. BICKEL4:27210:00000:0000
42A. ANISIMOV6:29010:36002:1600
62C. HAGELIN14:04663:01100:5600
71M. RUPP3:24100:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1525200000000
2595900000000
3312110000000
4701060000000
Totals2012131270000000

Sunday, January 22, 2012

2012 Scoring Chances for Game 45 vs Pittsburgh

Scoring Chances for NHL Game Number 20687
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
PIT116:46Martin, Kunitz, BMNN5222426273047141829715v5
PIT116:45Kunitz, None, OLG25222426273047141829715v5
NYR110:26Staal, Richards, ELND48171819302729444648585v5
NYR19:32Stepan, Gaborik, ZMNN5102127307182958714v4
PIT11:21Martin, Dupuis, ZHMN817192730324791529485v5
NYR217:33Dubinsky, Richards, ZLNN817181930411218262944585v5
NYR215:22Staal, Richards, OMN4417181930422792529485v5
PIT214:06Adams, Jeffrey, ZLNN102127303262415242729445v5
NYR212:27Anisimov, Girardi, EHNN51830344271218262944465v5
NYR212:14Richards, Prust, TMNN817181930411224262944585v5
NYR29:55Hagelin, Gaborik, ELGN5102127306227141829715v5
NYR28:35Hagelin, Gaborik, ZLNN510212730621224262944585v5
NYR28:34Gaborik, None, ZLNR510212730621224262944585v5
PIT28:11Malkin, Kunitz, EMNN5102127306247141829715v5
NYR22:35Stepan, Gaborik, ZLNN5102126273025141829715v5
NYR22:25Gaborik, Stepan, ZMNN5102126273025141829715v5
PIT319:06Kunitz, Letang, ZMNN410182130621418294458715v5
PIT318:57Kunitz, Malkin, THMN410182130621418294458715v5
NYR318:12Callahan, Fedotenko, EMNN52224262730514182958715v5
PIT317:38Park, Engelland, OLG38171819303225122426295v5
PIT314:43Letang, Neal, ZHNN522242627301418294458715v5
PIT313:32Jeffrey, Kennedy, TLNN410182130624791529485v5
PIT312:50Malkin, None, TLGN41821242630918294458715v5
NYR38:54Fedotenko, Girardi, ZLMD526273034421825294458715v5
NYR34:56Hagelin, Stepan, EMMN5102127306257141829715v5
PIT34:15Kennedy, Letang, ZMNN41822242630912294448585v5
NYR31:50Stepan, None, ZMNN410212242621418294458715v5
PIT31:42Malkin, Neal, BLGE410212242621418294458715v5
PIT30:25Letang, Neal, ZLNN5212730421418262958714v5

#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO19:56363:52000:5500
5D. GIRARDI22:001040:19001:4201
8B. PRUST11:28320:06001:0500
10M. GABORIK18:50861:48000:0000
17B. DUBINSKY13:12422:06000:0000
18M. STAAL23:43560:20000:5500
19B. RICHARDS13:11423:21000:1400
21D. STEPAN18:17872:32001:0701
22B. BOYLE12:59250:06000:5300
24R. CALLAHAN13:55153:08000:4100
26R. FEDOTENKO13:11450:06000:0000
27R. MCDONAGH23:31960:08001:4201
30H. LUNDQVIST52:5814124:00002:3701
32A. STRALMAN11:59030:00000:0000
34J. MITCHELL9:45200:00000:0000
41S. BICKEL5:19200:00000:0000
42A. ANISIMOV8:51411:22001:1401
62C. HAGELIN18:29560:46000:0000
71M. RUPP6:44100:00000:0000

PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1232300000000
2929200000000
3494800000100
4000000000000
Totals1514151300000100

Saturday, January 21, 2012

2012 Scoring Chances for Game 44 vs Nashville

Scoring Chances for NHL Game Number 20672
TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NSH117:30Halischuk, Smith, ZLNN4821303262815232439595v5
NSH116:42Fisher, Kostitsyn, ZHMN51027303442610123951745v5
NSH116:40Erat, None, ZLNR51027303442610123951745v5
NYR114:41Fedotenko, Gaborik, TMNN510222627301227333839495v5
NYR114:05Gaborik, Stepan, EHNO510212730621012383949745v5
NYR1
Girardi Goal, Side Wall5v5
NYR111:27Fedotenko, Prust, ZLNO4822263032810123959745v5
NYR111:24Boyle, None, ZLNR4822263032810123959745v5
NSH110:58Spaling, Bourque, ZLMD101821304162613223951575v5
NYR15:10Hagelin, None, ZLNN41021303262613223951575v5
NSH12:55Erat, None, TLNN101821303262810123959745v5
NYR10:05Hagelin, Stepan, ZLND510212730621322383949575v5
NYR218:22Richards, Prust, ZMNN81718193041611273339515v5
NYR216:00Boyle, Prust, ZLNN582227306111539594v4
NYR215:55Boyle, Prust, ZLNN58222730611153339594v5
NYR214:05Mitchell, Gaborik, OMN2510223032341012383951745v5
NYR29:19Mitchell, None, ZMGN521273034621127395157595v5
NSH28:33Legwand, None, BLNN51021273062611273339515v5
NSH28:31Bourque, None, ELNR51021273062611273339515v5
NSH27:44Hillen, Kostitsyn, ELNN4817193032810123839745v5
NYR20:17Stralman, DelZotto, EMNN42124303213333949514v4
NSH311:01Halischuk, Fisher, ZLMN1018213032621012243949595v5
NSH310:38Fisher, Josi, ZMNN1018213032621012243949595v5
NYR30:58Callahan, None, BLGE51722242730610121527595v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO20:13421:45001:0600
5D. GIRARDI23:22740:15002:1110
8B. PRUST13:16420:00000:5310
10M. GABORIK17:38581:19000:0000
17B. DUBINSKY13:04210:56001:0600
18M. STAAL15:34140:20001:5400
19B. RICHARDS14:46111:50000:0000
21D. STEPAN19:00571:05001:4300
22B. BOYLE13:59600:00001:1610
24R. CALLAHAN17:34201:45001:3400
26R. FEDOTENKO14:38300:00001:3800
27R. MCDONAGH24:32640:00002:1110
30H. LUNDQVIST53:5012102:05004:0510
32A. STRALMAN17:04550:00000:4800
34J. MITCHELL8:04220:20000:0000
41S. BICKEL6:55110:00000:0000
42A. ANISIMOV5:41020:50000:0000
62C. HAGELIN17:01470:00000:0000
71M. RUPP4:54000:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1656500000000
2635300001000
3121200000000
4000000000000
Totals1310121000001000